Ett nationellt kvalitetssystem

Kvalitetsansvar-systemet baserar sig på det av ETT rf upprätthållna Sikava hälsovårdssystem som har den 12 juli 2013 av Livsmedelssäkerhetsverket Evira beviljats status som det nationella kvalitetssystemet. Köttets produktionssätt kan uppnå statusen då det överstiger märkbart den lagstadgade nivån visavi djurens välmående, djurens hälsa eller folkhälsa. Kvalitetsansvar har konstaterats överstiga de lagstadgade kraven visavi djurens hälsa och produktsäkerheten av köttråvaran.

Med hjälp av Sikava har gården, industrin och veterinärerna tillgång till samma information. Detta innebär kontrollerad verksamhet både på basen av den av aktören på förhand gjorda planen och kontroller utförda av en utomstående, opartisk aktör. Sikava uppfyller EU-förordningens 1974/2006 kriterier för ett nationellt kvalitetssystem.

Ett certifierat kvalitetssystem

Sikava är ett certifierat kvalitetssystem i enlighet med ISO9001. Certifieringen har styrkts och verifierats av Bureau Veritas. Med certifieringen styrks och verifieras de speciallöften under djurens livstid om djurens hälsa och köttråvarans produktsäkerhet vilka överträffar de lagstadgade kraven. Sikava är grunden för Kvalitetsansvaret som baserar sig på regelbundna veterinärbesök ca 4 gånger om året i enlighet med programmet under Sikava.

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.