Kansallinen laatujärjestelmä

Laatuvastuu pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuoltojärjestelmään Sikavaan, joka on saanut 12.7.2013 Elintarviketurvallisuusviraston Eviran myöntämän kansallisen laatujärjestelmän statuksen. Lihan tuotantotapa voi saada kyseisen statuksen, kun se ylittää merkittävästi lakisääteisyyden mm. eläinten hyvinvoinnin, eläinten terveyden tai kansanterveyden osalta. Laatuvastuun on todettu ylittävän lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta.

Sikavan avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkäreiden välillä. Tämä tarkoittaa toiminnan kontrollointia sekä toimijan itsensä taholta ennalta tehdyn suunnitelman mukaan että ulkopuolisen puolueettoman tahon tarkastuksilla. Kansallisena laatujärjestelmänä Sikava täyttää EU-asetuksen 1974/2006 kriteerit.

Komission asetus (EY) n.o 1974/2006

Sertifioitu laatujärjestelmä

Sikava on sertifioitu laatujärjestelmä ISO9001:n mukaisesti. Sertifioinnin on todentanut ja varmentanut Bureau Veritas. Sertifioinnilla todennetaan ja varmistetaan tuotantotavan lain ylittävät erityislupaukset eläinten elossaoloaikana eläinten terveyden ja liha raaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. Sikavaan perustuva Laatuvastuu pohjautuu säännöllisiin n. 4 kertaa vuodessa suoritettaviin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynteihin Sikavan ohjelman mukaisesti.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Komission tiedonanto 2010/C341/04

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.