Vastuullisen sianlihantuotannon laatukriteeristöt

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten ruoka on tuotettu ja minkälaisen elämän eläin on elänyt. Myös ammattikeittiöt haluavat tarjota asiakkailleen vastuullisesti tuotettua, maukasta ja turvallista ruokaa, jonka alkuperä on jäljitettävissä.

Julkiset hankintaorganisaatiot ovat pyytäneet käytännön ehdotuksia siitä, miten vastuullisuus voitaisiin huomioida kilpailutuksissa. Olemme keränneet alle mahdollisia vastuullisen sianlihantuotannon kriteereitä, joita voi käyttää hankinnan kohteelle asetettuina vaatimuksina tai tarjousten laatuvertailuperusteina. Laatuvastuu-merkinnällä varustettu sianliha täyttää nämä kriteerit.

Kriteeri voi olla kirjattu esimerkiksi näin:
Sianliha: Lihaerä täyttää vastuullisen sianlihantuotannon kriteerit, kun alla kuvattujen kriteerien mittareissa todetut edellytykset täyttyvät.

Sioilla on saparo

Sioilla on riittävästi tilaa

Varmistettu jäljitettävyys

Kansallisen laatujärjestelmän mukaan tuotettu

Tuotantotapaa kuvaava laatujärjestelmä on sertifioitu

 

 

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.