Eläinten terveys maailman kärkeä

Järjestelmässä yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä vuodessa

Laatuvastuun toiminnan perusta on vapaaehtoisessa sikojen terveydenhuolto-ohjelmassa ja sikatilojen terveysluokituksessa nimeltä Sikava, joka on internetpohjainen terveydenhuollon seurantajärjestelmä ja toimii Eläinten Terveys ETT ry:n alaisuudessa. Sikavan avulla seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista Laatuvastuu-tiloilla, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista. Sikatila liittyy Sikavaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri tekee tarvittavat terveydenhuoltokäynnit, jotka dokumentoidaan Sikavaan. Vuonna 2012 tehtiin yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä Sikavaan kuuluviin sikaloihin. Lisäksi tuottaja on sitoutunut noudattamaan ETT ry:n ohjeita mm. eläinten tuonnissa ja rehujen ostossa.

Laatuvastuu-tiloilla vähintään kolme terveydenhuoltokäyntiä vuosittain

Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy porsastuotantotilalla vähintään 4 kertaa vuodessa ja lihasikalassa vähintään kerran kasvatuserässä terveydenhuoltokäynnillä. Järjestelmään kuuluu terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa. Suunnitelma sisältää tilan tautisuojauksen, lääkkeiden käytön suunnitelman, rokotusohjelman ja ohjeistuksen tarvittavista näytteidenotoista. Lisäksi käydään läpi keskeisimmät kehityskohteet terveyden, hyvinvoinnin ja tuotannon osalta.

Terveydenhuoltokäynneillä 158 kohdan tarkastuslista

Terveydenhuoltoeläinlääkäri havainnoi käynnillään Laatuvastuu-tilan eläinten olosuhteita, terveyttä, hyvinvointia sekä tilan toimintatapoja. Porsastuotantotilalla havaintokohteita on 158, lihasikalassa 60 kpl. Terveydenhuoltoeläinlääkäri tai Sikavan rekisterivastaava kirjaa havainnot järjestelmään. ETT, lihatalot ja eläinlääkärit tietävät siten mahdolliset poikkeamat tiloilla ja osaavat tarvittaessa puuttua niihin.

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.